Eklenme Tarihi: 27.01.2011 20:53
ÖSYM'den Önemli Açıklama ÖSYM'den Önemli Açıklama
Zaman zaman KPSS sınavlarında da dile getirilen bir soruna ilişkin olarak ÖSYM başkanlığı önemli bir açıklama yaptı.

TUS sınavına giren ve itiraz dilekçesi veren adaylar için ayrı bir komisyon oluşturulduğu; bu komisyonun yaptığı incelemede de adayın cevap kâğıdında işaretledikten sonra iyi silmedikleri için optik okuyucu tarafından silinmemiş gibi okunan veya daha önce konulan işaret iyi silinmediği için çift işaretliymiş gibi okunan cevapların olduğu görüldüğüne dikkat çekildi.

2010-TUS Sonbahar Dönemi Bilim Sınavı İtiraz Dilekçelerinin İncelenmesi

12 Aralık 2010 tarihinde yapılan TUS Bilim Sınavı ile ilgili olarak, adaylar tarafından Merkezimize gönderilen, 508 adet sınav sonuçlarına itiraz dilekçesi incelenmiştir. İnceleme sonucunda aşağıdaki sonuçlara varılmıştır:

İtiraz dilekçelerinden 485?inde itiraza konu bir durumun bulunmadığı, herhangi bir maddi hata ve yanlış değerlendirmenin söz konusu olmadığı tespit edilmiştir.

Diğer 23 cevap kâğıdının konu uzmanlarınca değerlendirilmesi amacıyla; ÖSYM Yürütme Kurulu tarafından, 2 Tıp Fakültesi Dekanı, 1 Türk Tabipleri Birliği Temsilcisi, 1 Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı Akademisyen ile 1 ÖSYM Yürütme Kurulu Üyesinden oluşan bir komisyon oluşturulmuştur.

İlgili Komisyonun 25.01.2011 tarihinde yapılan toplantısı sonucu oluşan raporda, 22 adayın cevap kâğıdında işaretledikten sonra iyi silmedikleri için optik okuyucu tarafından silinmemiş gibi okunan veya daha önce konulan işaret iyi silinmediği için çift işaretliymiş gibi okunan cevapların olduğu görülmüştür. Aynı cevap kâğıtlarında aday tarafından silinen ve optik okuyucu tarafından da silinmiş olarak algılanan değişik örneklerin olması, sorunun silgi nedeniyle değil, adayın kendisinin silme eylemini iyi gerçekleştirmediğinden kaynaklandığını göstermektedir.

Komisyonun raporunu değerlendiren ÖSYM Yürütme Kurulunca, ÖSYM?nin kılavuzlarda ve çeşitli ortamlarda defalarca silme işleminin çok iyi yapılmasının sağlıklı değerlendirme için çok önemli olduğunu belirtmesine ve konunun adayın sorumluluğunda olduğunu bildirmesine rağmen, bu konuda gerekli hassasiyeti göstermemiş adayların itirazlarının haklı bir yönünün bulunmadığı ve optik okuma sonuçlarının geçerli olduğu kararına varılmıştır.

Adaylardan 1?i ise itiraz dilekçesinde, sınav sonucu açıklandığında cevap kâğıdında 8 soru için işaretleme yapmadığı bilgisinin bulunduğunu ancak kendisinin, cevap kâğıdında sadece tek bir soru için işaretleme yapmadığını (boş bıraktığını) ifade etmektedir. Bu adayın cevap kâğıdı incelendiğinde, son 7 soruya ait alanda hiçbir işaretlemenin olmadığı görülmüştür. Adayın bu soruları görmediği için işaretlemediği, bu nedenle adayın itirazının geçersiz olduğu sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, ÖSYM?ye yapılan çok sayıda itiraz dilekçesinin nerede ise hepsinin aynı metin ile yazılması ve birbirinin kopyası niteliğinde olması, konunun aslında bir hak arama çabasının ötesinde organize bir kampanya ürünü olduğuna dikkatler çekilerek, ÖSYM?nin sınav güvenliği sürecini aynı kararlılıkla devam ettireceğinin kamuoyuna bir kez daha duyurulmasına karar verilmiştir.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Kaynak:ÖSYM
Bu Sayfa 8034  kez okundu.

kpssuzmani facebook grubu

Adınız:
İşlem:
 (4+5)
Başlık:
Yorum:

kpssuzmani facebook grubu

Bu Sayfa İçin Yazılmış Tüm Yorumlar