Eklenme Tarihi: 11.01.2011 09:05
77.601 Ücretli Öğretmen Çalıştırıyoruz 77.601 Ücretli Öğretmen Çalıştırıyoruz

AES 27.12.2010 Tarih ve 341 / 10 - 776 Sayılı yazımızla Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yanıtlanmak üzere aşağıdaki soruları yöneltmişti.

Genel müdürlüğün 30.12. 2010 Tarihli yazısı 10.01.2011 Tarihinde genel merkezimize ulaşmıştır. İlgi yazımızda yer alan sorular:

1. Kurumunuza bağlı eğitim birimlerinde toplam kaç adet sözleşmeli öğretmen çalışmaktadır?

2. Halen çalışmakta olan sözleşmeli öğretmenlerin illere göre dağılımı nasıldır?

3. Sözleşmeli öğretmenlerin illere göre dağılımına esas kriter nedir, ilin nüfusu, öğrenci ve okul sayısı, reel öğretmen açığı gözetilmiş midir?

4. 81 ilde ihtiyaca binaen görevlendirilen ücretli (vekil) öğretmen sayıları il bazında ayrı ayrı nedir?

5. Halen eğitim fakültesi mezunu olmayan, formasyonu bulunmayanlar bakanlığa bağlı kurumlarda ücretli öğretmen olarak çalıştırılmakta mıdır?

Genel müdürlüğün yanıtları ve ekli çizelge incelendiğinde en çarpıcı husus ücretli öğretmen olarak çalıştırılanların sayısının sözleşmeli istihdamını aşmış olmasıdır. Özür grubundan sorunlu olan illerdeki sınırlı sözleşmeli öğretmen pozisyonuna karşılık binlerce ücretli çalıştırılmaktadır. Bu oranlar (sözleşmeli pozisyonu/ ücretli sayısı): Ankara 838/ 4.082, Antalya 726/2.185, Aydın 390/378, Eskişehir 183/ 611, Mersin 683/1.669, İstanbul 5.520/ 12.290, İzmir 929/ 2.698, Tekirdağ 515/ 1.191 gibidir. 5. Sorumuza konu olan ücretli öğretmen niteliği konusunda genel müdürlük: ?öncelik potansiyel aday bulunması durumda pedagojik formasyonu bulunan öğretmen adaylarına verilmektedir? şeklinde yanıt vermiştir. Bu ifaden anlaşıldığı ve örnekleriyle bilindiği gibi ücretle derse girenlerin önemli bir kısmı öğretmen değildir. Toplamda 77.601 ücretli öğretmen çalışmaktadır.

70.000 Sözleşmeli öğretmeni illere göre dağıtırken okul durumu, öğrenci ve öğretmen durumu yanında "potansiyel öğretmen aday durumu" gibi muğlak bir kriter ekleyen MEB'in ücretli öğretmen için de kontenjan ayarlaması yaptığı anlaşılmaktadır. Kayseri'ye göre 4 kat daha kalabalık olan Ankara'ya aynı sayıda sözleşmeli pozisyonu tahsis edilmesi doğru değildir.

Devlet Personel Genel Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığından talep edilen ek 2000 kontenjan sayısının halen özür grubu mağduru olanlar ve yeni başvuru yapacaklar için yetersiz olduğu ekli çizelgeden de anlaşılmaktadır. Atama ve yer değiştirme bekleyen öğretmenlerimizin ve kamuoyunun dikkatine sunarız.

Kaynak:Anadolu Eğitim Sendikası
Bu Sayfa 5586  kez okundu.

kpssuzmani facebook grubu

Adınız:
İşlem:
 (2+8)
Başlık:
Yorum:

kpssuzmani facebook grubu

Bu Sayfa İçin Yazılmış Tüm Yorumlar