Eklenme Tarihi: 19.12.2010 13:51
Gandi Kemal 41 Tane Söz Verdi. 41 Kere Maaşallah! Gandi Kemal 41 Tane Söz Verdi. 41 Kere Maaşallah!

1- Hak ve özgürlükleri genişleten ve güvence altına alan bir Anayasa hayata geçirilecektir.

2- Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kaldırılacaktır

3-DGM'lerin yerine getirilen özel yetkili mahkemeler kaldırılacaktır

4- Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kumu, Atatürk'ün vasiyetine uygun olarak eski konumuna getirilecektir

5- Medya özgür ve bağımsız olacaktır

6- Özel yaşamın gizliliği sağlanacak, telefon dinleyenlerden, korku imparatorluğu yaratanlardan hesap sorulacaktır

7- Faili meçhul cinayetler aydınlatılarak, devletin içindeki çeteler ortaya çıkarılacaktır

8- YÖK kaldırılacaktır

9- Üniversiteler bilimsel, yönetsel ve mali özerkliğe kavuşturulacaktır

10- Üniversite yönetimlerinde gençlere söz hakkı verilecek ve karar sürecine katılmaları sağlanacaktır

11- Üniversite öğrencilerinin yurt sorunu en geç iki yıl içinde tümüyle çözülecektir

12- Harçlar kaldırılacaktır

13-Aile sigortası getirilerek sosyal devlet güçlendirilecek, yoksulluk tarihe gömülecektir

14- İşsizlik sigortası fonu, amacına yönelik olarak kullanılacaktır

15- Kamuda taşeron işçilik kaldırılarak, taşeron işçiler ILO normlarına göre kadrolu çalıştırılacaktır

16- Kamuda 4/B ve 4/C uygulamalarına son verilecektir. Atanamayan öğretmenler alımlarla eritilecektir

17- Emeklilere milli gelir artışından pay verilecektir

18- Emeklilerin beklediği intibak yasası çıkarılarak, emekliler arasındaki eşitsizlik giderilecektir.

19- tarım ve çiftçi desteklenecek, mazotta ÖTV kaldırılarak, mazot fiyatı yarıya indirilecektir.

20- Kadın ve gençlerimizin siyasette temsili artırılacaktır.

21- Temsilde adalet ilkesini yok eden yüzde 10 seçim barajı kaldırılacaktır.

22- Seçim yasaları değiştirilerek, liderlerin değil, milletin kendi milletvekilini seçebilmesi sağlanacaktır.

23- Siyasi Partiler Yasası demokratikleştirilecek, lider sultasına son verilecektir.

24- Milletvekili dokunulmazlıkları, kürsü dokunulmazlığı ile sınırlandırılacaktır.

25- Siyasi Ahlak Yasası çıkarılacaktır.

26- Seçimle gelen milletvekilleri ve yöneticilerin mal bildirimleri internet ortamında kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.

27- Siyasetin finansmanı şeffaf hale getirilecektir.

28- Parlamentoda, başkanlığını muhalefetin yapacağı, Kesin Hesap Komisyonu kurulacaktır.

29- Kamu İhale Yasası AB standartlarında yeniden düzenlenecektir.

30- GAP Projesi bir an önce tamamlanacak, GAP'a ayrılmış kaynaklar amaçları dışında kullanılmayacaktır.

31- Güney Doğu'daki mayınlı araziler mayınlardan arındırılarak, topraksız köylülere verilecektir.

32- Doğu ve Güneydoğu'da seçilmiş yatırımlara, sıfır faizli ve uzun vadeli kredi verilecektir.

33- Doğu ve Güneydoğu'da işsizlik ve aş sorunu doğrudan yapılacak devlet yatırımları ile çözümlenecektir.

34- Yenilenebilir enerji kaynaklarına öncelik verilerek, Türkiye enerjide dışa bağımlı bir ülke konumdan çıkarılacaktır.

35- Çevre talanına 'dur' denilecektir.

36- Rant yasaları değil, kent yasaları çıkarılacaktır.

37- 2/B arazilerinin mülkiyet sorunu çözülecek, kullandıkları araziler orman köylüsüne bedelsiz verilecektir.

38- Üreticinin baş tacı olduğu bir ekonomik düzen kurulacaktır.

39- Ekonomi sıcak paraya değil, 'çalışana, üretene alın terine' teslim edilecektir.

40- Bilim ve teknolojiye dayalı, yüksek katma değerli bir ekonomik kalkınma hedeflenecektir.

41- Türkiye 2023 yılında bölgesinde lider, dünyada oyun kurucu konuma taşınacaktır.

Kaynak:
Bu Sayfa 3494  kez okundu.

kpssuzmani facebook grubu

Adınız:
İşlem:
 (6+2)
Başlık:
Yorum:

kpssuzmani facebook grubu

Bu Sayfa İçin Yazılmış Tüm Yorumlar