Eklenme Tarihi: 15.01.2009 04:22
TAGEM sözleşmeli personel alımı
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI,

TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Biriminde çalıştırılmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar da yer alan Ek 2 maddenin (b) fıkrasına göre, boş bulunan sözleşmeli mühendis pozisyonuna 1 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak,

KPSS (B) grubu en az 70 puan ve üzerinde puana sahip olmak

Üniversitelerin Bilgisayar veya Elektrik, Elektronik, Mühendisliği bölümünden mezun olmak.

Literatür takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilmek (KPDS veya ÜDS?den en az 40 puan almak)


BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, TARİH VE İSTENİLEN BELGELER:

İlgililerin aşağıda belirtilen belgelerle beraber, en geç 30/01/2009 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, İstanbul Yolu Üzeri, Bağdat Caddesi, No :38, P.K.51 06171 Yenimahalle/ANKARA adresine şahsen başvuru yapılması gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru dilekçesi

Öz geçmiş

Nüfus cüzdanın onaylı sureti (T.C. Kimlik No.lu),

Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği veya okul onaylı örneği,

Son 5 yıl içerisinde alınmış yabancı dil belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği,

2004, 2006 veya 2008 KPSS (sınavlarının herhangi birinden alınmış olan KPSS Sonuç Belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği

Var ise aynı pozisyonda daha önce çalıştığını gösterir SSK Belgesi ve çalıştığı kuruma ait belge(*)

Erkekler için; askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olduğuna dair belge,

Başvuru tarihinden en fazla 1 ay önce Cumhuriyet Savcılığından alınmış sabıka kaydı,

İkametgâh belgesi,

Sağlık raporu

6 adet fotoğraf

Kadro niteliklerinin gerektirdiği sertifika ve belgeler

((*) Mesleki tecrübenin belirlenmesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK?ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile SSK?na tabi özel kesimde bilişim personeli olarak çalıştığı belgelenen hizmet süreleri esas alınır.)

YERLEŞTİRME VE SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Aranan nitelikleri taşıyan başvuru sahipleri, KPSS(B) grubu puanı esas alınarak sıralamaya tabi tutulacak ve en yüksek puanı alan aday sözleşmeli personel olarak alınacaktır. Alınmayı hak eden aday Kurumun www.tagem.gov.tr internet sitesinde duyurulacaktır
Kaynak:İşkur
Bu Sayfa 2776  kez okundu.

kpssuzmani facebook grubu

Adınız:
İşlem:
 (3+8)
Başlık:
Yorum:

kpssuzmani facebook grubu

Bu Sayfa İçin Yazılmış Tüm Yorumlar