Ders:  Testler:
Test Seçim Sayfasına Geri Dön
Tarih - Selçuklular ve Önceki Dönem Kültür Medeniyet-Test.01
1. İlk Türk İslam devleti hangisidir




Gönderen: harun osral | Doğru Cevap: 34229 | Yanlış Cevap: 6058 | Soru Hatalı Diyen: 3 | Yorum(5)

2. I.Asya Hun Devleti
II.Göktürk Devleti
III.Uygurlar
Yukarıdaki Türk devletlerinden hangisi yada hangileri kendilerine özgü alfabe oluşturmuşlardır?




Gönderen: uzmantarihçi | Doğru Cevap: 34660 | Yanlış Cevap: 4318 | Soru Hatalı Diyen: 1 | Yorum(1)

3. Anadulu Selçuklu devletinde;
I-Gümrük vergilerinin azaltılması
II-Kervansaraylar inşa ettirilmesi
III-Çiftfbozan vergisi alınması
IV-Dirlik sisteminin uygulanması
uygulamalarından hangilerinin ticaretin devamlılığını sağlamaya yönelik olduğu söylenebilir?




Gönderen: tarihçi46 | Doğru Cevap: 24289 | Yanlış Cevap: 12385 | Soru Hatalı Diyen: 6 | Yorum(8)

4. Selçuklularda iktaların dağıtımından sorumlu divan hangisidir?




Gönderen: umut | Doğru Cevap: 22226 | Yanlış Cevap: 12885 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

5. Türk adını siyasal yaşamda bir devlet adı olarak ilk kim kullanmıştır ?




Gönderen: mısterfather | Doğru Cevap: 35479 | Yanlış Cevap: 1973 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

6. I. İklim değişikliğine bağlı olarak kuraklığın artması,
II. Bağımsız yaşama duygusu
III. Dış güçlerin baskısı
Yukarıdakilerden hangileri Türk göçlerinin nedenleri arasında olduğu savunulabilir?




Gönderen: onurr | Doğru Cevap: 32534 | Yanlış Cevap: 3997 | Soru Hatalı Diyen: 1 | Yorum(6)

7. Aral Gölü yakınlarındaki Amuderya Deltası içinde yaşayan ve tarihi kaynaklara göre balıkçılık ile uğraşan Orta Asya kültür merkezi aşağıdakilerden hangisidir?




Gönderen: onurr | Doğru Cevap: 6923 | Yanlış Cevap: 20776 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

8. Tarihin bilinen ilk Türk topluluğudurlar. Batıya başlattıkları göç sonucunda Tuna Nehrine kadar ilerlemişlerdir. Atı evcilleştirdiğide tarihi kayıtlar arasında yer alan bu topluluk aşağıdakilerden hangisidir?




Gönderen: onurr | Doğru Cevap: 27253 | Yanlış Cevap: 9033 | Soru Hatalı Diyen: 2 | Yorum(6)

9. -Doğu Roma'yı etkisiz hale getirmek,
-Batı Roma üzerine yürümek
Yukarıdaki askeri taktit hangi Türk Devletine aittir?




Gönderen: onurr | Doğru Cevap: 21601 | Yanlış Cevap: 12312 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

10. Göktürk Devleti, Sasani Devleti ile birleşerek (I)---------, daha sonra Bizans Devleti ile birleşerek (II) --------devletini yıkmışlardır. Yukarıdaki ifade tarihi bilgiler ışığında sırasıyla aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanırsa doğru bir ifade elde edilmiş olur?




Gönderen: onurr | Doğru Cevap: 24433 | Yanlış Cevap: 8324 | Soru Hatalı Diyen: 2 | Yorum(5)

11. İslamiyeti benimseyen ilk Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?




Gönderen: onurr | Doğru Cevap: 23787 | Yanlış Cevap: 12665 | Soru Hatalı Diyen: 1 | Yorum(4)

12. Selçuklu mimarisinde Orta Asya Türk çadır sanatının etkisini taşıyan,silindirik gövdeli anıtmezar niteliğindeki yapı aşağıdakilerden hangisidir?




Gönderen: emlh_13 | Doğru Cevap: 29520 | Yanlış Cevap: 3966 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

13. İslam Öncesi Türk topluluklarında mezarlara verilen isim nedir?




Gönderen: dmerdogan | Doğru Cevap: 26286 | Yanlış Cevap: 7876 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

14.

Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin Emevilerle yaptıkları mücadelelerden dolayı İslamiyet'in Orta Asya'ya yayılmasını geciktirdiği söylenebilir?





Gönderen: erdoganeng | Doğru Cevap: 11291 | Yanlış Cevap: 11822 | Soru Hatalı Diyen: 5 | Yorum(12)

15.

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet'ten önceki Türk devletlerinde devlet sorunlarının ve işlerinin görüşülerek karara bağlandığı meclistir?





Gönderen: erdoganeng | Doğru Cevap: 16315 | Yanlış Cevap: 8719 | Soru Hatalı Diyen: 2 | Yorum(2)

Hatalı olduğunu düşündüğünüz sorular için soruların altında bulunan "Yorum" linkini tıklayarak bildirimde bulunabilirsiniz.