Ders:  Testler:
Test Seçim Sayfasına Geri Dön
Tarih - 18) Çok partili döneme geçiş denemeleri, İsyanlar, Atatürk Dönemi'nde Türkiye'nin dış politikası.02
1. Hukuk alanındaki lâikleşme hareketlerinin temel adımı aşağıdakilerden hangisidir?




Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1733 | Yanlış Cevap: 538 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

2. Aşağıdakilerden hangisi, Halk Fırkası'nın kuruluş amaçlarından değildir?




Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1795 | Yanlış Cevap: 331 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

3. Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet halk Fırkası'nın özelliklerinden değildir?




Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1658 | Yanlış Cevap: 432 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

4. Cumhuriyet târihinin ilk muhalefet partisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'dır.
Aşağıda verilenlerden hangisi bu partinin özelliklerinden olamaz?




Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1130 | Yanlış Cevap: 868 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

5. Aşağıdakilerden hangisi, saltanatın kaldırılmasının sebeplerinden olamaz?




Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1034 | Yanlış Cevap: 850 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

6. Lozan Antlaşması'nda çözüme kavuşturulan, ancak daha sonra yeniden gündemi işgâl eden ve Türk Hükûmeti'nin iç sorun olarak değerlendirip yabancı devletlerle görüşmeyi reddettiği olay, aşağıdakilerden hangisidir?




Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1547 | Yanlış Cevap: 427 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

7. Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin Lâiklik İlkesi'nin yerleşmesine doğrudan katkısı olmamıştır?




Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1678 | Yanlış Cevap: 283 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

8. Aşağıdakilerden hangisi, Türk Devleti'nin uluslar arası ekonomik ilişkilerini düzenleyen bir yeniliktir?




Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1819 | Yanlış Cevap: 125 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

9. Cumhuriyetin ilk yıllarında özel sektörün yatırım yapmasını ve gelişmesini sağlamak amacıyla alınan önlem aşağıdakilerden hangisidir?




Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1494 | Yanlış Cevap: 428 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

10. Aşağıdaki inkılâplardan hangisi, hukukî ve toplumsal alanda lâikliğe geçişi sağlamaya yöneliktir?




Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1404 | Yanlış Cevap: 509 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

11. Yeni Türk Devleti'nin ekonomik alandaki uygulamalarından hangisi, kapitülasyonların kaldırılmasında etkili olmuştur?




Gönderen: admin | Doğru Cevap: 672 | Yanlış Cevap: 1132 | Soru Hatalı Diyen: 2 | Yorum(2)

12. Aşağıdakilerden hangisi, lâik devlet yapısının kurumlaşmasında en az katkıyı sağlamıştır?




Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1567 | Yanlış Cevap: 298 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

13. Aşağıdakilerden hangisi, II.TBMM dönemindeki gelişmelerden birisi değildir?




Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1120 | Yanlış Cevap: 724 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

14. Aşağıdakilerden hangisi, II.TBMM'nin özellik ve uygulamalarından değildir?




Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1344 | Yanlış Cevap: 508 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

15. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet'in ilânının sonuçları arasında yer almaz?




Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1239 | Yanlış Cevap: 557 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

16. Aşağıdakilerden hangisi, diğerlerinden sonra gerçekleştirilmiştir?




Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1308 | Yanlış Cevap: 463 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

17. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabûl edilmesinden sonra gerçekleştirilen ilk eğitim reformu aşağıdakilerden hangisidir?




Gönderen: admin | Doğru Cevap: 340 | Yanlış Cevap: 1443 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(1)

18. Şeriye ve Evkâf Vekâleti'nin kaldırılması, aşağıdaki inkılâplardan hangisinin devamı niteliğindedir?




Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1344 | Yanlış Cevap: 464 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

19. Yeni Türk Devleti'nde, Halifenin giderek devlet başkanı gibi davranması sebebiyle ortaya çıkan sorunlar arasında, aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?




Gönderen: admin | Doğru Cevap: 592 | Yanlış Cevap: 1154 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

20. Cumhuriyet Dönemi'nde gerçekleştirilenler arasında, ülkenin demokratik bir yapıya kavuşturulması amacını taşımayan, aşağıdakilerden hangisidir?




Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1248 | Yanlış Cevap: 577 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

Hatalı olduğunu düşündüğünüz sorular için soruların altında bulunan "Yorum" linkini tıklayarak bildirimde bulunabilirsiniz.