Ders:  Testler:
Test Seçim Sayfasına Geri Dön
Tarih - 11) İnkılaplar.01
1. M. Kemâl, 9 Eylül 1923'te Halk Fırkası'nı kurmuştur. Bu partinin de desteği ile Ankara başkent ilân edilmiştir? Ayrıca, cumhuriyet rejimine geçilmesinde de etkili olmuştur.
Buna göre, M. Kemâl, sözü geçen partiyi kurmakla en çok, aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 4561 | Yanlış Cevap: 4076 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

2. 1928'de, anayasadaki, "Devletin resmî dîni İslâmdır" maddesinin çıkartılmasının en önemli sonucu, aşağıdakilerden hangisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 6162 | Yanlış Cevap: 2151 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

3. I.Kabotaj Kanunu'nun çıkartılması
II.Milâdı Takvim'e geçilmesi
III.Boğazların uluslar arası ticarete açılması
IV.Saat, ölçü ve rakamların değiştirilmesi
V.Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun çıkartılması
Yukarıdakilerden hangileri, Batılı devletlerle ekonomik ilişkileri düzenlemek ve kolaylaştırmak amacıyla yapılmıştır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 5714 | Yanlış Cevap: 2002 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

4. Aşağıdakilerden hangisi, II. TBMM'nin gerçekleştirdiği ilk inkılâptır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3763 | Yanlış Cevap: 4111 | Soru Hatalı Diyen: 3 | Yorum(3)

5. I.Şeriye ve Evkaf Vekâleti'nin kaldırılması
II.Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabûl edilmesi
III.Medenî Kanun'un kabûl edilmesi
IV.Tekke ve Zâviyelerin kapatılması
Yukarıda verilenlerden lâiklik çalışmalarıyla ilgili olmayan gelişme, aşağıdakilerden hangisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 4759 | Yanlış Cevap: 2523 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

6. I.Eğitimde ikiliğe son vermek
II.Eğitimde çağdaşlaşmak
III.Eğitimde lâikliği sağlamak
Yukarıdaki amaçları gerçekleştirmeye yönelik en önemli ilk inkılâp, aşağıdakilerden hangisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 5626 | Yanlış Cevap: 1690 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

7. I.Türklerin sarı ırktan olduğuna ilişkin Avrupa'daki yanlış bilgiler
II.Türk toprakları üzerinde yabancıların târihî iddiaları
Yukarıdaki asılsız târih tezlerini çürütmek ve Kurtuluş Savaşı'nın kültürel alanda devamını sağlamak için, aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmiştir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 6353 | Yanlış Cevap: 499 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

8. 1.İzmir İktisat Kongresi (18 Şubat - 4 Mart 1923) kararları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 5759 | Yanlış Cevap: 801 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

9. I.1929 Dünya Ekonomik Krizi'nin yaşanması
II.Özel sektörün başarısız olması
Yukarıdaki gelişmeler, aşağıdakilerden hangisinin hazırlayıcısı olmuştur?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 4094 | Yanlış Cevap: 2560 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

10. Aşağıdakilerden hangisiyle, hukukî alandaki ikilikler sona ermiştir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 5501 | Yanlış Cevap: 1623 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

11. Aşağıdakilerden hangisi, Medenî Kanun ile ulaşılmak istenen amaçlar arasında yer almaz?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1600 | Yanlış Cevap: 5225 | Soru Hatalı Diyen: 3 | Yorum(6)

12. Aşağıdakilerden hangisi, lâiklik ilkesini gerçekleştirmek için yapılan inkılâp hareketleri arasında yer almaz?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 4281 | Yanlış Cevap: 2357 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

13. Türkiye'de eğitim alanında lâikleşme çalışmalarını başlatan ilk gelişme, aşağıdakilerden hangisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3584 | Yanlış Cevap: 3184 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

14. 1934'te "Hacı, Hoca, Molla, Efendi" gibi unvanlar kaldırılmıştır.
Bu kanun, aynı yıl çıkartılan aşağıdaki hangi kanunun devamı niteliğindedir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 5484 | Yanlış Cevap: 1412 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

15. I.Evlenme hakkı
II.Miras hakkı
III.Meslek seçme hakkı
IV.Seçme ve seçilme hakkı
V.Eğitim hakkı
Yukarıdakilerden hangisi, Türk kadınının pek çok Avrupalı hemcinsinden daha önce sahip olduğu bir haktır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 5464 | Yanlış Cevap: 1161 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

16. Cumhuriyetin ilk yıllarında azınlıkların hukukî düzeninde patrikhaneler önemli bir rol oynamıştır. Ayrıca Müslümanların da mezhep farkları hukuk sisteminde sorunlara sebep olmuştur.
Yukarıdaki hukukî sorunların çözümlenerek hukuk birliğinin kurulmasını sağlayan gelişme, aşağıdakilerden hangisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 4369 | Yanlış Cevap: 1939 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

17. Tarımın geliştirilmesi ve köylünün durumunun iyileştirilmesi için düşünülen, ancak günümüze kadar tam uygulanamayan inkılâp, aşağıdakilerden hangisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3671 | Yanlış Cevap: 2616 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

18. I.Rejim konusundaki tartışmalar büyük ölçüde sona ermiştir
II.Kabine sistemine geçilmiştir
III.Devlet başkanlığı sorunu çözümlenmiştir
Yukarıdaki bilgiler aşağıdaki inkılâplardan hangisinin sonuçları arasında yer alır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 5166 | Yanlış Cevap: 1221 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

19. Aşağıdaki inkılâp hareketlerinden hangisinin amacı yanlış verilmiştir?
İnkılâpAmaç
Hakkında Kanun
kapatılmasısağlamak
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 4359 | Yanlış Cevap: 1891 | Soru Hatalı Diyen: 1 | Yorum(2)

Hatalı olduğunu düşündüğünüz sorular için soruların altında bulunan "Yorum" linkini tıklayarak bildirimde bulunabilirsiniz.