Ders:  Testler:
Test Seçim Sayfasına Geri Dön
Tarih - 07) Kurtuluş Savaşı Eylem Evresi.01
1. I. Moskova Antlaşması
II.Ankara Antlaşması
III.Çerkez Ethem Ayaklanması
IV.Eskişehir-Kütahya Muharebeleri
Millî Mücâdele sırasında gerçekleşen yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2183 | Yanlış Cevap: 2377 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

2. Birinci TBMM Hükûmeti, Kurtuluş Savaşı sırasında aşağıdaki devletlerden hangilerine Misâk-ı Millî'deki sınırlardan ödün vermiştir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2921 | Yanlış Cevap: 1651 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

3. Moskova Antlaşması'nın imzalanmasına aşağıdakilerden hangisinin katkısı olamaz?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2225 | Yanlış Cevap: 2017 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

4. Sovyet Rusya ile imzalanan 16 Mart 1921 Moskova Antlaşması'nın aşağıdaki hangi maddesinin her iki devletin siyâsî alanda da iş birliği yapacağı anlamına gelmektedir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3629 | Yanlış Cevap: 535 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

5. Londra Konferansı sırasında TBMM Heyeti ile Fransa ve İtalya arasında karşılıklı esir değişimiyle ilgili antlaşmalar imzalanmış ancak bu antlaşmalar TBMM tarafından onaylanmamıştır.
TBMM'nin bu davranışının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2516 | Yanlış Cevap: 1362 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

6. Sakarya Savaşı sonrasında imzalanan Ankara Antlaşması ile Fransa Hatay'da resmî dili Türkçe olan özel bir yönetim kurulmasını onaylamıştır.
Yukarıdaki bilgiden yola çıkarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2310 | Yanlış Cevap: 1515 | Soru Hatalı Diyen: 2 | Yorum(3)

7. Kurtuluş Savaşı'nda TBMM Hükûmeti,
I. Londra Konferansı'na çağırıldı
II. Fransa ile Ankara Antlaşması'nı imzaladı
III. İtilâf devletleri ile Mudanya görüşmesini gerçekleştirdi
TBMM Hükûmeti, bu başarıyı aşağıdaki hangi savaşlardan sonra elde etmiştir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3205 | Yanlış Cevap: 685 | Soru Hatalı Diyen: 1 | Yorum(1)

8. Aşağıdakilerden hangisi Sevr Antlaşması'nın koşullarından birisidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 698 | Yanlış Cevap: 2994 | Soru Hatalı Diyen: 1 | Yorum(1)

9. Aşağıdakilerden hangisi, II.İnönü Muharebesi'nin sonuçlarından biri değildir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2776 | Yanlış Cevap: 987 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

10. Aşağıdakilerden hangisi, Kütahya-Eskişehir muharebelerinin sonuçlarından değildir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3502 | Yanlış Cevap: 306 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

11. Tekâlif-i Millîye emirleri aşağıdaki hangi savaş sonucunda ilân edilmiştir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3235 | Yanlış Cevap: 746 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

12. Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Savaşı'ndan önce görülen bir gelişmedir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2642 | Yanlış Cevap: 1111 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

13. Aşağıdakilerden hangisinde, İstanbul ve Boğazlarla ilgili bir madde vardır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2522 | Yanlış Cevap: 1351 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

14. Aşağıdaki antlaşma ve sonuç eşleştirmesi, hangisinde yanlıştır?
AntlaşmaSonuç
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3351 | Yanlış Cevap: 457 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

15. Aşağıdaki savaş ve sonuç eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
SavaşSonuç
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3243 | Yanlış Cevap: 565 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

16. Aşağıdakilerden hangisi, Sakarya savaşı öncesinde yayınlanan Tekâlif-i Millîye emirleri ile ilgili değildir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 3094 | Yanlış Cevap: 619 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

17. Doğu Anadolu sınırlarının belirlenmesi için, Kurtuluş Savaşı sırasında TBMM'nin antlaşma imzaladığı devletler, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde birlikte verilmiştir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2562 | Yanlış Cevap: 1038 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

18. Aşağıdaki antlaşmaların hangilerinde Suriye sınırı ile ilgili maddeler vardır?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2853 | Yanlış Cevap: 897 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

19. Aşağıdakilerden hangisi Güney Cephesi ile ilgili değildir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 2861 | Yanlış Cevap: 766 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

20. Aşağıdakilerden hangisi, İngiliz generali Milne'nin çizdiği ve İtilâf devletlerince 7 Ekim 1919'da onaylanan hatla ilgilidir?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1859 | Yanlış Cevap: 1121 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

21. I.Milne Hattı'nın çizilmesi
II.Ermenilerin yenilgiye uğratılması
III.Türk-Afgan dostluk antlaşması'nın imzalanması
IV.I.İnönü Muharebesi'nin kazanılması
V.Teşkilât-ı Esâsîye Kanunu'nun çıkartılması
Yukarıda verilen olayların kronolojik dizilişi aşağıdakilerden hangisinde doğrudur?
Gönderen: admin | Doğru Cevap: 1597 | Yanlış Cevap: 1393 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

Hatalı olduğunu düşündüğünüz sorular için soruların altında bulunan "Yorum" linkini tıklayarak bildirimde bulunabilirsiniz.