Ders:  Testler:
Test Seçim Sayfasına Geri Dön
Tarih - Selçuklular ve Önceki Dönem Kültür Medeniyet-Test.07
1.

Bizans devletiyle ilk diplomatik ilişkiyi başlatan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

Gönderen: metehan | Doğru Cevap: 2131 | Yanlış Cevap: 4580 | Soru Hatalı Diyen: 3 | Yorum(3)

2.

Aşağıdakilerden hangisi Eski Türklerde dini inanç ile ilgilidir?

Gönderen: moonlight | Doğru Cevap: 6286 | Yanlış Cevap: 4279 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

3.

Malazgirt Savaşı'nda Büyük Selçuklu tarafına geçerek savaşın kazanılmasında etkili olan ve Rusların Karadeniz'e inmelerini engelleyen Türk topluluğu hangisidir?

Gönderen: 61 evet | Doğru Cevap: 7052 | Yanlış Cevap: 3339 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(1)

4.

I-Dede Korkut Hikayeleri ve İgor destanına konu olan Türk devletidir.
II-Karabalgasun ve Sine-Uşi Yazıtları'na ait olan Türk devletidir.
III-Pazırık Halısı ve Altın Elbiseli Adam heykeline ait olan Türk devletidir.
Sırasıyla bu devletler hangileridir?

Gönderen: 61 evet | Doğru Cevap: 7123 | Yanlış Cevap: 2999 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

5.

I-Orta Asya Türklerinde yazışma işleriyle uğraşan görevliye bitikçi denir.
II-İlk Türk devletlerinde hazine görevlisine ağılıg denir.
III-İlk Türk devletlerinde mezarlara verilen isim kamdudur.
Yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

Gönderen: 61 evet | Doğru Cevap: 6757 | Yanlış Cevap: 2785 | Soru Hatalı Diyen: 1 | Yorum(1)

6.

I-Avrupa Hun Devleti'nin kurucusu Balamir'dir.
II-Tarihte Türk boylarını ilk kez bir çatı altında toplayarak Hun devletini kuran hükümdar Teoman'dır.
III-II.Göktürk Devleti'ni İlteriş Kutluk Kağan kurmuştur.
IV-Göktürk kitabelerini Tonyukuk kaleme almıştır.
V-Uygur Devleti'nin kurucusu Kutluk Bilge Kül Kağan'dır.
Yukarıdakilerden hangisi yanlıştır?

Gönderen: 61 evet | Doğru Cevap: 3891 | Yanlış Cevap: 5379 | Soru Hatalı Diyen: 8 | Yorum(9)

7.

I- Doğu'nun ve Batı'nın hükümdarı unvanı Tuğrul Bey'e
II- Sultan unvanı Gazneli Mahmut'a
III- Ebu'l Feth lakabı Alparslan'a verilmiştir.

Hangileri doğrudur?

Gönderen: 61 evet | Doğru Cevap: 6776 | Yanlış Cevap: 2700 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

8.

Bilecik ve çevresinde kurulan Türk Beyliği hangisidir?

Gönderen: 61 evet | Doğru Cevap: 5455 | Yanlış Cevap: 3331 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

9.

I.İpek Yolunu denetimleri altına almaları
II.Devlet işlerini kurultay adına bir mecliste görüşmeleri
III.Onluk düzeni kurarak askerlik sisteminin temelini atmaları.
IV.Orhun ve Selenga çevrelerinde kurulmaları

Yukarıdaki bilgilerden hangileri Asya Hunları'nın teşkilatlanmaya başladıklarını gösterir.

Gönderen: muro | Doğru Cevap: 4414 | Yanlış Cevap: 1549 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

10.

Anadolu Selçuklu dönemi Külliyelerinden olup, Kayseri'de inşa edilmiştir. Alanında en iyisidir. Yukarıda bahsedilen eser hangisidir?

Gönderen: bermuda | Doğru Cevap: 2588 | Yanlış Cevap: 3322 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

Hatalı olduğunu düşündüğünüz sorular için soruların altında bulunan "Yorum" linkini tıklayarak bildirimde bulunabilirsiniz.