Ders:  Testler:
Test Seçim Sayfasına Geri Dön
Tarih - Osmanlı Dönemi Kültür Medeniyet-Test.09
1.

Aşağıdaki padişahlardan hangisi duraklama döneminde tahta geçmemiştir?

Gönderen: bence | Doğru Cevap: 2345 | Yanlış Cevap: 4582 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

2.

Beşik ulemalığı nedir?

Gönderen: hemşire | Doğru Cevap: 6341 | Yanlış Cevap: 705 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

3.

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Gönderen: 61 evet | Doğru Cevap: 1867 | Yanlış Cevap: 3507 | Soru Hatalı Diyen: 3 | Yorum(7)

4.

Osmanlıda aşağıdaki eyaletlerden hangisinde tımar sistemi uygulanmazdı?

Gönderen: 61 evet | Doğru Cevap: 2849 | Yanlış Cevap: 3314 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

5.

Osmanlı devleti vakıflardan,

I- İskan faaliyetlerinin uygulanmasında,
II- Yerleşim yerlerinin sosyo-kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasında,
III- Eğitim,sağlık, ulaşım

gibi ihtiyaçların karşılanmasında hangilerinden yararlanmıştır?

Gönderen: 61 evet | Doğru Cevap: 2704 | Yanlış Cevap: 3048 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

6.

Osmanlıda medreselerdeki akademik kariyer basamakları;

I- Danişmend
II- Suhte
III- Muid
IV- Müderris
V- Mülazim

sırasıyla nasıldır?

Gönderen: 61 evet | Doğru Cevap: 2464 | Yanlış Cevap: 2444 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

7.

I-Darültıp, tıp eğitimi verilirdi.
II-Darülkurra, Kuran-ı Kerim okunup ezberlenirdi.
III-Darülhadis, hadis eğitimi verilirdi.
IV-Darülhendese, akait ve fıkıh eğitimi verilirdi.

Yukarıda Osmanlıda medreselerdeki eğitimler verilmiştir. Hangileri doğrudur?

Gönderen: 61 evet | Doğru Cevap: 3883 | Yanlış Cevap: 1520 | Soru Hatalı Diyen: 1 | Yorum(1)

8.

Askeri amaçlı açılan okullardan bazıları şunlardır:
I-Mühendishane-i Berr-i Humayun,
II-Mühendishane-i Bahr-i Humayun,
III-Mızıka-i Humayun,

sırasıyla hangi padişah döneminde açılmıştır?

Gönderen: 61 evet | Doğru Cevap: 2487 | Yanlış Cevap: 2848 | Soru Hatalı Diyen: 3 | Yorum(3)

9.

-Kökeni Uygurlara ve Selçuklulara dayanır.
-Cilt kapakları,mukavva üzerine kumaş ve deri kaplanarak yapılır.

Yukarıda bazı özellikleri verilen sanat dalıyla uğraşanlara ne denir?

Gönderen: 61 evet | Doğru Cevap: 2039 | Yanlış Cevap: 3305 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

10.

Hangisi 19.yy'da lise düzeyinde açılan ilk okuldur?

Gönderen: 61 evet | Doğru Cevap: 3332 | Yanlış Cevap: 2213 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

11.

Suriye'ye saldıran Napolyon, Akka önlerinde Nizam-ı Cedit ordusu tarafından mağlup edilmiş ve 1802 yılında Paris'te El-Aris Antlaşması imzalandı.Bu antlaşmaya göre;

I-Mısır Osmanlı Devleti'ne verildi.
II-Rusya ilk defa boğazlardan savaş gemisi geçirdi.
III-Topraklarını tek başına koruyamayacağına anlayan Osmanlı denge politikası izlemeye başladı.

sonuçlarından hangilerine ulaşılır?

Gönderen: 61 evet | Doğru Cevap: 1668 | Yanlış Cevap: 2429 | Soru Hatalı Diyen: 1 | Yorum(1)

12.

Karadeniz'in statüsüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Gönderen: 61 evet | Doğru Cevap: 1835 | Yanlış Cevap: 2255 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

13.

I- Layihalar doğrultusunda devletin yeniden yapılanması için Meclis-i Meşveret oluşturarak ıslahat yapma kararı aldı.
II- Matbaaya devlet adamı olarak sahip çıktı ve resmi devlet matbaası kuruldu.
III- Kara mühendis okulu adında askeri okul açıldı.
Yukarıdakilerden hangileri III.Selim dönemine aittir?

Gönderen: 61 evet | Doğru Cevap: 2433 | Yanlış Cevap: 1780 | Soru Hatalı Diyen: 1 | Yorum(3)

14.

Sırplar Fransız İhtilali'nin etkisiyle kendi milli devletini kurmak için ilk ayaklanan Osmanlı toplumu olmuştur. Buna göre;
I-Edirne Antlaşması
II-Berlin Antlaşması
III-Bükreş Antlaşması
Sırpların ayrıcalık, özerklik ve bağımsızlığını elde ettiği antlaşmalar sırasıyla hangileridir?

Gönderen: 61 evet | Doğru Cevap: 1746 | Yanlış Cevap: 2350 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

15.

I-İllerde valiye yardımcı olmak üzere üyelerinin bir bölümü halk tarafında seçilen il meclisi kuruldu.
II-Yetim müslüman çocukları için Darüşşafaka açıldı.
III-İlk demir yolları yapıldı ve Şirketi Hayriye denilen deniz yolu işletmesi kuruldu.
IV-Yabancı devletlere okul açma izni verildi.
V-Nizamiye mahkemeleri ve Şura-i Devlet kuruldu.
Yukarıda Osmanlı'da yapılan yenilikler verilmiştir.Aşağıdakilerden hangisinde bu yeniliklerin dönemi ve alanı doğru verilmiştir?

Gönderen: 61 evet | Doğru Cevap: 1191 | Yanlış Cevap: 2986 | Soru Hatalı Diyen: 0 | Yorum(0)

Hatalı olduğunu düşündüğünüz sorular için soruların altında bulunan "Yorum" linkini tıklayarak bildirimde bulunabilirsiniz.